1- هنوز فکر میکنم که موسیقی رپ (مخصوصا از نوع فارسیش) خیلی حال به هم زنه.

2- شکلات دوس دارم . چیه خوب؟ هر کسی به یه چیزی علاقه داره خوب.تازه خیلی هم باکلاسه بگی عاشق شکلاتی.به hoby عشخ می ورزیم.

3- شرمنده ام که یه بار هم که آوردیمت دانشگاه دختر خوشگلی نبود که نشونت بدیم. باور کن همیشه وضع به این خرابی نیست.

4- ساعت 9 شب تازه میرم سر کار ! کسی گفت جنــــــــده ام ؟ نه عزیزم ….

5- ساعت 2 صبحه . چه حالی میده وقتی همه اهالی خونه به پادشاه 7 ام رسیدن تو با هدفن «سلن دیون» گوش بدی !

6- آدم به جنبه به این استاد ما میگن . یه بار یه کاری براش کردی. حالا هی تو پاچمون میکنه.

7- چه خوب میشه اگه بشه. فکر کن ! کتابی چاپ بشه که روی جلدش اسم تو رو به عنوان ویراستار بنویسند . اگه بشه خودم 10 جلدشو می خرم و به دوست و آشنا هدیه میدم.

8- دوشنبه عزیزم ! خداحافظ. اولش اگرچه ریدی بهمون ولی تا آخرش بد نبود. روز شانسم بودی یه زمانی. یادته ؟ بعد از چند هفته که روز بدشانسی بودی امروز کارت بد نبود. هفته بعد بهتر باش . باشه ؟ قول نمیدی ؟ به درک !

9- یه 2600 دارم بهتر از N90 ! می زنمش به زمین ، هوا نمی رود ولی آخ هم نمی گوید.

10- مگه ما چمونه ؟ اگه شماره زدن کپی رایت داشت کسی که شماره ها رو اختراع کرد باید ازت ادعای خسارت می کرد.

Advertisements