1- مهمونهای خوبی بودن.یازده و نیم آمدن و سه و نیم رفتن.باز هم مثل اوندفعه تمام وقت به خوردن و زدن حرفهای مقدماتی گذشت.

2- پسرخاله؟ این چه کاری بود کردی آخه؟کی از تو پول خواست ؟دست منو بگیر،همین برام بسه .

3- این قد که همیشه شوخ بودم با دیگران.اگه یه روز نگم و نخندم و به قول وحید شور نریزم همه میگن حامد چته؟دپرسی؟

4- چقدر سالاد امروز خوب شده بود.این جمله رو بیشتر از 10 بار امروز گفتم.اگه یه بار میگفتند دستت درد نکنه دیگه نمی گفتم بخدا

5- عزیزم!ببخشید که حس شاعرانگیم هیچ شعری برات نداشت.البته یه چیزی گفتم ولی آخرش شد یه تیکه از گل گلدون سیمین غانم:وقتی چشمات هم میاد ، دو ستاره کم میاد ، میسوزه شقایق از داغ ….

6- چه رعد و برقی زد امشب ! برق قدرت همینه همینه … :دی

7- نصفه شبی فیلتر شکن از کجام در بیارم ؟

8- خنده دارترین ماجرای امروز جایی بود که داداشم میخواست که من بین او و زن آینده اش بشینم تا عکس بگیریم!این چیزا رو کی میخواد یاد بگیره نمی دونم !

9- این اسم دومین هم شاخی شده برامون هااا. ای خدا چیکارت کنه حسام که مارو آخر عمری بی خانمان کردی.

10- چقدر امروز به تو فکر کردم عشقم . حتی موقعی که داشتم درباره مضرات خوردن زیادیت می شنویدم. دوست دارم عزیزم ( ر.ک: 2 از 1 )

Advertisements