صبح رفتم بانک پارسیان. عجب چیزی ساختند.هم ساختمانش و هم پرسنل و کارمندانش خیلی بهتر از بانک های دولتیه.فرقشون مث بقالی و فروشگاه های زنجیره ایه. مخصوصا اون خانومه مهربون که کارهای من رو انجام داد .اسمش شیلا بود !! نپرسیدم ازش ، اسمشو از روی مهرش فهمیدم

Advertisements