کی فکرشو میکرد اون پیرمرد موسفیدی که از در اومد توو ، تو باشی بابا؟

پیر شدی.خدا حفظت کنه برامون.شب بخیر

Advertisements