دیشب واسه یه کاری به استادم ایمیل زدم . استاده هم ازون اتوکشیده های استرلیزه !

ترسیدم فینگیلیش بنویسم منو این ترم بندازه … واسه همین به فارسی نوشتم . امروز ایمیل خودم رو واسه خودم فوروارد کرده . تمام حروف به خاطر تغییر انکودینگ به ؟ تبدیل شده و برای من به انگلیسی فصیح ! نوشته که فردا بیا اتاقم کارت دارم …

من بی گناهم ، من بی تقصیرم ، من معصومم …. اصلا من چیکاره بیدم .ها؟

Advertisements