• من : آدمی که فقط به خاطر نصب Vista سیستمشو آپگرید کنه End عقده ایه !
  • یکی دیگه : ما که Xp 2 Vista Transformation Pack  رو نصب کردیم چی ؟
Advertisements