مقررات و تعرفه جدید ارسال sms (پیامک ) اعلام شد.

  • هزینه ارسال SMS به حروف انگلیسی : 22 تومان
  • هزینه ارسال SMS به حروف پارسی : 8 تومان

در صورتی که در SMS از لغاتی مانند عزیزم،عشقم ، دوست دارم و مانند این استفاده شود sms فرستاده نشده و به جای آن برای گیرنده ، گزیده ای از کلیله و دمنه فرستاده می شود. بدیهی است که کلیه هزینه های ناشی از این اقدام فرهنگی به عهده فرستنده پیام کوتاه می باشد .

همچنین در صورتی که متن پیام شامل کلمات غیراخلاقی و یا جوک های بی تربیتی مربوط به اعضا و جوارح خاص بدن انسان باشد در بار اول به فرستنده پیام اخطار و در صورت تکرار به فرستنده sms هایی شامل فحش های خواهر و مادر فرستاده می گردد. کلیه ارتباطات سیمکارت فرستنده مورد نظر، در صورت اصرار به فرستادن پیام های غیراخلاقی ،  مسدود و گوشی فرد خاطی منفجر می شود.

ضمنا سقف مجاز برای تعداد پیام های ارسالی در روز به شرح زیر می باشد :

  • سیمکارت های دائمی مخابرات (912/911/…) : روزانه تا 30 عدد
  • سیمکارت های اعتباری مخابرات (919) : روزانه تا 20 عدد
  • کلیه خطوط ایرانسل (اعتباری و دائمی ) : روزانه 15 عدد
  • کلیه خطوط تالیا : روزانه 5 عدد

ضمنا سهمیه تعلق گرفته قابل انتقال به روز بعد نمی باشد.همچنین به دلیل نیاز مبرم هموطنان ، در اعیاد و مناسبت های اسلامی و ملی، «سهمیه عید» تعلق خواهد گرفت.

Advertisements