زبون نفهم تر از زبان اسمبلی تو دنیا پیدا نمیشه . واسه یه حلقه (Loop) نشیمنگاه آدم پاره میشه دیگه چه برسه به کارهای دیگه . خدا اولین برنامه نویسان کامپیوترها را بیامرزه .حیوونی ها چی کشیدن تا از این بی خاصیت الاغ به Visual Studio .Net برسیم !

Advertisements