امروز صبح  اعلام شد :

1- کواکبیان : نامزد اصلاح طلبان  21000 رای

2- دوستمحمدی : نامزد محافظه کار ؟؟؟؟ رای

3- طاهری: نامزد محافظه کار 11000 رای

4- غریبشاهیان : نامزد محافظه کار 5500 رای

Advertisements