من برگشتم .دیشب رسیدم و همین که رسیدم خونه مث این قحطی زده ها پریدم پشت کامپیوتر و برگشتم به دنیای خودم ! دنیای مجازی دوست داشتنی ام …

87 سال مهمی باید باشه برام . سالی که از دانشگاه (گوش شیطون کر!) فارغ ااتحصیل میشم .فعلا که قصدی برای ادامه درس و مخش نداریم اما خوب شاید 2-3 ماه دیگه هوس کردیم . باید پروژه Final ام رو آماده کنم (هنوز شروع نکردیم :دی ) موضوع پروژه ام هست :

شبیه سازی عملکرد رله SwitchSync در کلید قدرت پست های  400KV

 واسه وشکا در سال 87 یه سری برنامه هایی دارم که از این حالت دربیاد و یه مقدار بدردبخور بشه . کارهای شرکت هم که تمومی ندارن و دریغ از دوزار پول 😦

این بود بخشی از اراجیف من به مناسبت آغاز سال جدید.

Advertisements