مسلمانیم اما دروغ می گوییم . در اسلام ، دروغ گناه است .
مسلمانیم اما تهمت می زنیم. در اسلام ، تهمت گناه است.
مسلمانیم اما غیبت می کنیم. در اسلام ، غیبت گناه است.

دروغ می گوییم ، تهمت می زنیم ، غیبت می کنیم اما وقتی کسی کوچکترین حرفی در مورد دینمان بزند میخواهیم سرش را به دیوار بکوبیم !

اسلام ، دین محمد آخرین فرستاده خداست ولی دین «مسلمانی» عجیب ترین دینی است که تاکنون انسان به خود دیده است …

——————————————

خرید، فروش ، نگهداری و حتی حمل تریاک و سایر مواد اعتیاد آور جرم است و در برخی موارد ، مجازات اعدام دارد.
خرید ، فروش ، نگهداری و حمل سیگار جرم نیست اما فروختن آن به کودکان زیر 15 سال غیرمجاز بوده و استعمال آن در اماکن عمومی ممنوع می باشد.
خرید ، فروش ، نگهداری و حمل قلیان جرم نیست و همه (از 6 تا 60 سال) می توانند از آن استفاده کنند و کشیدن قلیان در اماکن عمومی ممنوع نمی باشد.
استفاده از مواد دخانی باعث آسیب رساندن به خود و نزدیکان است اما گاهی سیاست ایجاب می کند که چشمهایمان را ببندیم …

… و این قصه ادامه دارد !

Advertisements