ما ایرونیا کلا دوس داریم همه چی رو پیچیده کنیم . یارو میشینه دو ساعت فکر می کنه که این حرکت مهران مدیری شبیه کدوم چهره سیاسی/اقتصادی/اجتماعیه ! بابا بی خیال … بشین سریالتو ببین تا یه کم بخندی . می فهمی ؟ بخند !

Advertisements