چرا امروز در کل روز خوبی بود !؟

1- صبح خواب نموندم

2- به سرویس دانشگاه رسیدم

3- سر امتحان آزمایشگاه با اینکه سخت ترین آزمایش بهمون افتاد و با اینکه سه تا اشتباه در سیم بندی داشتیم ولی آخر کاملش کردیم و فکر میکنم نمره کامل هم گرفتیم .

4- ناهار ماکارونی بود و با اینکه دستپخت بابا معمولا با احتمال ا بر 100 قابل خوردن و 1 بر 5000 خوشمزه است ، انصافا کارش خوب بود و جای تقدیر و تشویق داشت …

5- پرسپولیس برد بازی رو ! اونهم با گلی که دقیقه 5+90 زدند .

6- حال مامان خیلی بهتر شده و امروز رفت مدرسه تا هوایی عوض کنه .

7- بعد از یک هفته صبح دانشگاه رفتن و شب برگشتن ، بالاخره امروز تونستیم از Micro با موفقیت تست بگیریم .

8- آقای «معتادنیا» {شاید به علت مرغوب بودن جنس رسیده} امروز شدیدا سرحال بود و کلی هم به ما حال داد

9 – ؟ مگه چند تا دلیل لازمه تا یک روز خوب باشه ؟؟؟

Advertisements