از قدیم گفتن که یه دیوونه سنگی رو توی چاه میندازه و صد تا عاقل هم نمی تونن درش بیارن …

اصلا فکرشو نمی کردم که بعد از چند ماه اون شبه فاجعه ای که با بی فکریه یه آدم برام پیش اومد و فکر می کردم به خیر گذشته باشه هنوز به همون قوت باقی مونده باشه . معلوم نیست تا کی من باید به خاطر کار اشتباه یکی دیگه تاوان پس بدم .

و از همه بدتر اینه که وقتی میخوای توضیح بدی و بی گناهیت رو ثابت کنی ، میگن مهم نیست ! یعنی مهم نیست که تو چه عذابی میکشی ، مهم نیست تو ناراحتی و مهم نیست که تو بیگناه محکوم بشی . مهم اینه که باید یکی قربانی بشه

Advertisements