در متون باستانی و کهن پارسیان در باب شخصیت «حسن» نامی آمده است که گویا سخت مورد توجه و محبوبیت عامه مردم آن روزگار بوده است .حسن نماد یک ایرانی اصیل و پایبند اصول بوده و در روزگاری می زیسته است که کشور آبا و اجدادیش ایران ، در اوج قدرت و عظمت بوده . لکن حسن نیز چون دیگر ایرانیان فارغ از مشکلات معیشتی و اجتماعی نبوده زیرا که ایرانیان از ملت های نفرین شده ای هستند که نباید هیچگاه روی آسایش و خوشبختی و رفاه را ببینند.

قصه حسن اگرچه مربوط به سالیان گذشته است اما بدلیل آنکه از درون مایه های بسیار غنی و مفاهیم بسیار عمیقی برخوردار بوده است همواره مورد توجه قرار داشته و به همین سبب سینه به سینه نقل شده است و در وصف خصوصیات حسن قصه ها گفته اند و شعرها سروده اند .همچنین با الهام از زندگی حسن ، یک بازی ساخته شده است که البته بدلیل نبود امکانات کافی تکنولوژیکی و مادی از قدرت گرافیکی و در نتیجه جذابیت بازی های امروز مانند Need for Speed:Pro Street و Fifa 2008 برخوردار نیست اما از جنبه داستان پردازی و شخصیت محوری ابدا دست کمی از شخصیت های Silent Hill و Tomb Raider ندارند.مضاف بر اینکه شخصیت های داستان به علت بومی بودن ، پذیرش بیشتری نزد کاربران ایرانی دارند.

بازی حسن که با نام رسمی ATALMATAL (اتل متل) به بازارهای جهانی عرضه شد یک بازی اول شخص بوده که از الگوی بازی های Click&Play تبعیت می کند . این بازی که برای کلیه کنسول های بازی رایج مانند PSS ،XBox و همچنین برای PC طراحی شده است دارای مراحل مختلفی است و امکان بازی چند نفره بدون محدودیت در نفرات را می دهد . همچنین شرکت کننده ها می توانند این بازی را بصورت تیمی یا بصورت انفرادی بازی کنند که البته بازی کردن بصورت تیمی از جذابیت های خاص خود برخوردار بوده و به تقویت روحیه کار گروهی نیز کمک شایانی می نماید.

اما این بازی نیز خالی از اشکال و نقطه ضعف نیست.برای مثال در موسیقی متن این بازی که اتفاقا نقش مهمی در ضرباهنگ آن نیز دارد می خوانیم :

اتل متل توتوله ، گاوه حسن چجوره ؟ نه شیر داره نه پستون ، گاوشو بردن هندستون ، یک زن کردی بستون ، اسمشو بذار انقضی ، دوره کلاش قرمزی و الی آخر …

نکته اول در مورد گاو حسن است که شنونده (بازی کننده ) را با این پرسش مواجه می کند که گاو حسن چگونه است . این سوال می تواند پاسخ های متفاوت و متنوعی داشته باشد اما در هر صورت بدون داشتن اطلاعات کافی در مورد گاو و به صرف شناختن حسن ، نمی توان با قطعیت اظهار نظری کرد.

نکته دوم : «گاو حسن نه شیر دارد و نه پستون » این قسمت از موسیقی بصورت مشخصی دارای اندیشه های مرد ستیزانه و فیمینیستی است . زیرا که به گونه ای به شنونده القا می کند که نداشتن شیر و پستان (مرد بودن) دلیلی بر نامفید بودن گاو بوده و همزمان با مشابهت انگاری بین حسن و گاوش و سپس بسط آن به کلیه انسان ها ، جنس مذکر را جنسی غیرمفید و با بازدهی اندک می شمارد .این پیام هم چنین به علت ادبیات غیر هنجارش در عمق فکر شنونده رسوخ کرده و از آن یک مرد ستیز می سازد.

نکته سوم: گاوشو بردن هندستون. اگر چه ایران زمان حسن ، در اوج عظمت و شکوفایی اقتصادی بوده است اما هرگز نمی توان صادرات گاو را به هند در آن زمان قابل تصور دانست . زیرا از آنجا که هم اکنون نیز به پاس تلاش و کوشش خدمتگزاران این مرز و بوم ، کشورمان به خودکفایی در اغلب محصولات استراتژیک مانند تولید دارا و سارا ، لپ لپ و انرژی هسته ای رسیده است ،هنوز قادر نیست حتی به کشور دوست و همسایه ،افغانستان ، گاو صادر کند چه برسد به هند، که خود مهد گاو است !

نکته چهارم : اسم زن کردی رو انقضی بگذار . در فرهنگ درخشان 2530 ساله این مرز و بوم هیچگاه رسم نبوده است که اسم زن را پس از ازدواج تغییر دهند و این فرهنگ احتمالا در زمان زندگی حسن بصورت موقت از فرهنگ اروپایی وام گرفته شده است.شبه ای که در اینجا بوجود می آید خود کلمه انقضی می باشد .زیرا همانگونه که مطلع هستیم در فرهنگ بیگانه ، زنان پس از ازدواج ، نام فامیلی خود را به فامیلی شوهرانشان تغییر می دهند که اگر در مورد حسن نیز همانگونه باشد نام فامیلی حسن باید انقضی بوده باشد.حال آنکه تحقیقات فرهنگ شناسان و زبان اندیشان برجسته ، «انقضی» را از خانواده «منقضی» و «انقضا» دانسته اند که به معنی «فاسد شده» است .گمانه زنی ها نشان میدهد که در اینجا «انقضی» به معنای «ترشیده» است که به نوعی یک فحش خصوصا به جنس دختر تلقی می شود.

Advertisements