خبر کوتاه بود. خسرو شکیبایی درگذشت! … همین و حالا وقتشه که ما یکبار دیگه به خودمون و جهانیان اثبات کنیم که ملتی «مرده پرستیم» !

Advertisements