بی تعارف یه اخلاق هایی دارم که خودم خیلی باهاشون حال می کنم! البته واسه اینکه بتونم اینطوری عمل کنم خیلی زحمت کشیدم. نمونه اش همین روزه و ماه رمضون و اینا … من روزه می گیرم و دوستم نه ! نه من سعی می کنم مجبورش می کنم که روزه بگیره ، نه از استدلال (!؟) های اون در مورد اینکه نباید روزه بگیریم ناراحت یا عصبانی میشم .
اینها چیزهایی که ما بهشون عقیده داریم و کسی نمی تونه بگه که عقیده تو دمده یا قدیمیه

Advertisements