دوستمان : خبر داری فلانی ، دریچه میترال ِ قلبشو عمل کرده ؟

م.ملک: دریچه میترال ؟!!

– : آره دیگه … مگه اسمش میترال نیست ؟

– : نه دیگه ! اون یه چیز ِ دیگه ست . ببین قلب دو تا دریچه داره : «دریچه ِ میترا» که خون میاد توش و «دریچه ِ ساناز» که خون ازش میره بیرون

Advertisements