داداشه از بس که خوش شانس ِ ، خود ِ خود ِ «لپ لپ» ه ! اصلا تخم مرغ شانسی حتی !

Advertisements