پیرو درخواست های بسیار زیاد کاربران عزیز و ایمیل ها و نامه های پر از عجز و لابه آنها به نمایندگی فرندفید در … ، سرانجام انتظارهای امت دردکشیده و ستم دیده فرندفیدستان به سرآمد و از امروز شاهد حضور پلیس در فرندفید بودیم.

به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر ، بر اساس قوانین وضع شده از فردا شاهد نظم و انضباط در فرندفیدستان خواهیم بود.برخی از این قوانین و مقررات به شرح زیر گزارش شده اند:

الف – هرگونه لایک زدن پسران و دختران نامحرم برای یکدیگر خلاف مقررات بوده و با این افراد برخورد صورت خواهد گرفت. همچنین لایک پسران برای پسران و دختران برای دختران نیز به دلیل ایجاد شائبه ی همجنس گرایی ممنوع می باشد. خاطیان در بار اول مورد تذکر و تعهد کتبی قرار گرفته و در صورت عدم توجه در صورت تکرار جرم ، سهمیه لایک و کامنتشان مسدود می گردد. در صورتی که مجرم به انجام جنایت اصرار ورزد عضویت وی در فرندفید باطل شده و از سیستم اخراج می شود.

ب – اعضا حق مشترک (سابسکرایب) شدن جنس مخالف را نخواهند داشت مگر اینکه کپی شناسنامه هر دو طرف (از همه صفحات) به همراه اجازه نامه کتبی از پدر و مادرانشان را به همراه چهار قطعه عکس 3 در 4 تمام رخ با زمینه روشن را برای واحد مربوط ارسال نموده تا پس از قرائب صیغه محرمیت اجازه نامه صادر شود. لازم به ذکر است ، برای رسیدگی به هر درخواست ، داوطلبین باید مبلغ 100.000 ریال را به حساب این سازمان واریز نمایند.

ج – عبور و مرور بانوان به روزهای زوج و آقایان به روزهای فرد محدود می شود. حضور اشخاص در روزهای گروه دیگر شدیدا غیرمجاز بوده و برخورد خواهد شد.

د – کامنت های بیشتر از 3 عدد برای فیدهای دیگران غیرمجاز می باشد.

هـ – از عزیزان عضو درخواست می شود از اشتراک گذاردن عکس های با محتوای محرّک مانند عکس موز ، دیوار ترک خورده ، تمساح و … شدیدا اجتناب نمایند. همچنین اشتراک گذاردن عکسهای غذاهای مک دونالد و … بدلیل ترویج ماهیت امپریالیستی و سلطه طلب امریکا غیرمجاز به شمار میرود و این گونه افراد با نمایش آفتابه در پروفایلشان باعث درس عبرت برای عموم می گردند.

و – در پایان بدانید که پلیس فرندفید دوست شماست و آمده است تا در هنگام عبور کردن از خیابان ، دستان شما را بگیرد و به سلامت به آن طرف خیابان برساند.

Advertisements