اون روزها مردها رو به روشهای مختلفی (بدون اعمال زور) تشویق میکردند که صورتشون رو تیغ بزنن و آراسته کنند.اما مردم عمدتا ریش داشتند.

اون روزها زنها رو به روشهای مختلفی (حتی با اعمال زور) تشویق میکردند که چادرهاشون رو بردارند و با دامن های کوتاه از خونه بیان بیرون. اما خیلی از زنها چادر میپوشیدند

————————————————-

این روزها مردها رو به روشهای مختلفی (بدون اعمال زور) تشویق میکنند که صورتشون رو تیغ نزنن و آراسته نکنند.اما مردم عمدتا ریش ندارند.

این روزها زنها رو به روشهای مختلفی (حتی با اعمال زور) تشویق میکنند که چادر سرشون کنند و با مانتوهای کوتاه از خونه نیان بیرون.اما خیلی از زنها …

چی شد که یک ملت اینقدر عوض شد ؟

Advertisements