از وقتی برگشتم سمنان دوباره احساس آرامش میکنم. بودن در کنار کسانی که دوستشون دارم، لذت خوابیدن سر جای خودم، خوردن چای داغ در ماگ خودم وقتی که از پنجره اتاقم منظره بیرون رو تماشا میکنم حتی نفس کشیدن در این هوا بهم آرامش میده.

این سفر سه چهار روزه علیرغم اینکه خیلی سخت بود اما یک خوبی بزرگ داشت.دلم واسه تمام چیزهایی که اینجا داشتم و قدرش رو نمی دونستم یا بهشون عادت کرده بودم تنگ شده بود و حالا دارم از تک تکشون لذت می برم.

*

Advertisements