از مضرراتِ افراط در اینترنت یکی اش اینه که معنای کلمات واست عوض میشه. «سَرور» رو میخونی «سِرور» (به انگلیسی : Server) ، «دامَنه» (ه ِ آخر نشانه انتصاب دامن به شخص است)  رو میخونی «دامنه» (به انگلیسی: Domain) و … حتی «آرش کمانگیر» به جای اینکه تو رو یاد افسانه ایرانی بندازه یاد این میندازه … ای بابا چاکریم !

Advertisements