غیبت صغری بودم … هیچ جایی نرفتم . از شهر خارج نشدم نه برای کار و نه برای تفریح . فقط و فقط در خانه بودم و با یک گوشی تلفن در دست با پشتیبانی شاتل در سمنان ، پشتیبانی مرکزی شاتل ، واحد فروش ، واحد استانها ، واحد مالی و … حرف می زدم.

اینترنت به علت اتمام ترافیک قطع شده است و علیرغم اینکه در ساعت 8 صبح چهارشنبه تمام پول سه ماه آینده را پرداخت کرده ام و ساعت 10 صبح همان روز  پشتیبانی سمنان ، اسکن فیش بانکی ام را برای تهران فرستاده است هنوز اینترنت قطع است.از آن موقع بیشتر از 10 بار با قسمت های مختلف تماس گرفته ام و قول های مساعد است که به سمتم شلیک می شود. واحد فروش می گوید مسئول مورد نظر برای استان ِ من پشت میزش نیست و نیم ساعت دیگر زنگ بزنم. نیم ساعت بعد زنگ می زنم و هستند و قول می دهند تا نیم ساعت دیگر وصل می شوم ، یک ساعت بعد که زنگ می زنم باز هم مسئول مورد نظر پشت میزش نیست (گویا مشغول گرگم به هوا بازی کردن با اپراتورهای دیگر هستند!) بار چهارم که زنگ میزنم آقایی گوشی را برمیدارد و می گوید با واحد استان ها باید تماس بگیرم . دوباره شماره میگیرم و این بار وصل میشوم به واحد استانها. آن ها میگویند باید با واحد مالی صحبت کنم. واحدمالی میگوید شماره فیش ام را میگیرد و میگوید یکساعت دیگر درست می شود.یکساعت بعد پس از درست نشدن دوباره تماس میگیرم ناگفته پیداست که در واحد مالی کسی گوشی را برنمیدارد! اگرچه در سایت شاتل گفته شده است که اپراتورهای این شرکت تمام روز را در سال کار می کنند و 24 ساعته پاسخگو هستند اما خب آنها هم انسان هستند و از ساعت 2 به بعد آنها خسته تر از آن هستند که بتوانند به تلفن ها جواب بدهند.

فردا صبح این پروسه با ترتیب دیگری ادامه می یابد و در آخر مشخص می شود که شعبه شاتل در شهرم قرارداد جدید را برایشان دوباره بفرستد. ساعت کاری تمام شده و امروز هم که جمعه است و قطعا «جمعه» جزء همه روزهای سال به شمار نمی رود !!!

خدا رو شکر کسی نگرانم نشده بود، هیچ کس هم سراغم را نگرفته بود. فقط تولد ویدا و پدرام را از دست دادم که بیشتر از هر چیزی ناراحتم میکند. امیدوارم غیبتم را در جمع تبریک گویندگان ندیده باشند!

Advertisements