خانم Gmail نکن این کارها رو . این سیاست یک بوم و دوهوا خوبیت نداره. اصلا از قدیم گفتن زن و حرفش

screenshot1

توضیح واضحات : خب آخر وقتی خودت میگی با بیشتر از 2 گیگابایت فضا کدوم آدم عاقلی ایمیل هاشو پاک میکنه دیگه آخه چرا خودت بعد از 30 روز اونها رو پاک می کنی ؟؟

پ.ن (1) : طبق بررسی های بدست آمده ، جی میل خانم است !

Advertisements