توی فیلم «لئون» با یه دیالوگش خیلی حال کردم. جائیکه ماتیلدا (با بازی ناتالی پورتمن) از لئون (با بازی ژان رنوی کبیر) می پرسه زندگی همیشه اینقدر سخت و بد ِ یا فردا روز بهتری میشه و لئون بعد از یک مکث کوتاه میگه همیشه همینطوره !

leon

جواب ِ صریح و کوبنده ای بود

Advertisements