هیچ وقت اتاقتان را با برادری که ازدواج کرده است شریک نشوید ، آواره می شوید !

(عرض ارادتی به جلال (حفظ الله) : صد و نه تای قبلی اینجاست )

Advertisements