کاش «آدمها» هم مثل سایت ها بودند ، یه تیک می زدی و به خاطرشان می ماندی …

Advertisements