بدترین درد اینه که یادت نیاد آخرین روز خوبت کی بوده ؟ تقویم ها رو میگردم دنبال ِ آخرین روز ِ خوب ِ عاشقانه ام

Advertisements