اگر تا زمان انتخابات جنگ شد ،‌ حتما به میرحسین رای میدم … بابام میگه نشون داده که در زمان جنگ خوب می‌تونه مملکت رو اداره کنه

Advertisements