تو که رای نمی‌دی از فردای اعلام نتایج به مدت چهار سال شمسی غلط می‌کنی حرف مفت می‌زنی که این خوب نیست و اون خوبه ! من اگه رای می‌دم به کسی فردا حتی اگه اونی نباشه که می‌خواستم می‌گم اشتباه کردم. اما تو اگه رای نمی‌دی یعنی واست مهم نبوده که چی میشه (حالا گیریم انتخابات فرمایشی باشه یا نباشه)‌ به هر حال آش کشک خاله‌ست !

Advertisements