«احساس وظیفه» یه چیزیه مث احساسی که به انسان موقع جیش داشتن دست میده ! همه روزی این احساس بهشون دست میده ،‌ بعضی‌ها هر چهارسال یکبار. برای یک عده‌ای هم که مشکل مثانه دارند ممکن‌ه حتی بیست سال طول بکشه

Advertisements