به کسی رای بدید … به کسی رای بدید که … !!!

هر وقت مطمئن شدم که بیشتر از شما می‌فهمم بهتون میگم به کی رای بدید و به کی رای ندید.

Advertisements