آنهایی که مرده‌اند اگر موافق با نظر شما باشند ، به «شهادت» رسیده‌اند در غیر اینصورت به «هلاکت» !

Advertisements