«ریش» پیروز می‌شود یا «ریشه» ؟ … این را تا چند روز دیگر خواهیم فهمید !

Advertisements