+ من می‌گویم این تیرها یک روزی بهمن می‌شود ، حالا تو باور مکن !

Advertisements