آقاجان به پیر به پیغمبر ، آهنگ «نسترن» مناسب مراسم عروسی نیست که این همه هم همه‌تون باهاش قر میدید ! فارسی که بلدی ؟ میگه «نسترن وقتی می‌خندی ، یه دروغی تو چشات ِ ، نمی‌گی اما می‌دونم دل ِ دیگری باهاته» …

به جان بچه‌ام ، خیلی این قضیه مهمه. حالا سگ‌خور ، میخوای برقصی باهاش ؟ برقص ! اما لااقل توی خزعبلات ِ یارو بیشتر از این نرین : «نسترن وقتی می‌خندی ، یه دروغی تو چشات ِ ، تو میگی اما می‌دونم دل ِ دیگری باهاته»

Advertisements