{توی این مملکت} همیشه لازم نیست آدم به سوالات ، «پاسخ کوبنده» بده . گاهی استفاده از «پاسخ کوبیده» موثرتر خواهد بود.

Advertisements