به توصیه مادربزرگ مرحومم ، هرگز مرگ کسی را آرزو نکرده‌ام ، اما نمی‌توانم این‌بار جلوی خودم را بگیرم و ببینم که هزاران انسان از وجودش در عذابند. پس عمرت کوتاه باد

Advertisements