یک روز … میرم به زیباترین ساحل دنیا … با زیباترین دختر دنیا … دست در دست ، بدون کفش بر روی شن‌های خیس ساحل راه می‌رویم و به زیبایی زندگی ، به مفهوم خوشبختی فکر می‌کنیم. تا آن موقع در زشت‌ترین تشت دنیا ، رخت خواهم شست و رویاپردازی می کنم !

Advertisements