سرمشق

بیان دیدگاه

«توانا بود هر که دانا بود» رو خط بزن از کتابهات … با خون و اشک بنویس «توانا بود هر که دارا بود»

Advertisements

کابوس

بیان دیدگاه

انگار خوابیدی و داری کابوس می‌بینی،یه کابوس خیلی ترسناک. یهو از خواب می‌پری و وقتی به خودت میاد می‌بینی که زندگی در بیداری ترسناک‌تره… اونوقته که برمیگردی به همون کابوس

– یادت نمیاد آخرین بار کی خواب خوش که نه، خواب ِ بدون کابوس دیدی!