غصه به تیراژ پانصدهزار

۱ دیدگاه

مرغ سحر با قابلیت ناله سر کنی و تازه کردن داغ کیلویی 4200 تومان
بلبل پربسته بیرون آمده از کنج قفس با نغمه آزادی نوع بشر با صدای دالبی استدیو و جک آدیو 3.5 میلیمتری موجود است.

Advertisements

سرمشق

بیان دیدگاه

«توانا بود هر که دانا بود» رو خط بزن از کتابهات … با خون و اشک بنویس «توانا بود هر که دارا بود»

مخاطب خاص

3 دیدگاه

طرف دوست‌دخترش وبلاگش رو نمی‌خونه ، دیگه ببین چقدر وبلاگش درپیت و مزخرف هست …

تیر و تبر

۱ دیدگاه

+ من می‌گویم این تیرها یک روزی بهمن می‌شود ، حالا تو باور مکن !

دفترخاطرات

بیان دیدگاه

لباس‌کار یک آدم فنی ، دفترخاطراتشه !

(لباس‌کارم رو شستم برای ثبت خاطرات چند روز آینده)

آدم ها ، سایت ها

4 دیدگاه

کاش «آدمها» هم مثل سایت ها بودند ، یه تیک می زدی و به خاطرشان می ماندی …

زندگی

2 دیدگاه

زندگی هیچ وقت به آن سادگی نبود که در هنگام تولد انتظارش را داشتم …

Older Entries