پند استاد

۱ دیدگاه

راه در جنگل اوهام گم است
سینه بگشای چو دشت
اگرت پرتو خورشید حقیقت باید

بیشتر

Advertisements

روزی دیگر

۱ دیدگاه

بدون شک ، روزی هست پس از امروز . روزی که شاید بهتر از امروز باشد و آن هنگام آفتاب سراسر جهان را روشن خواهدساخت …

پیامی از خدا

2 دیدگاه

احیا

بیان دیدگاه

صدها هزار شیطان ریز و درشت در اعماق قلب هایمان خانه دارند. هر کدام از ما بالقوه یک «ابن ملجم» یم !
… این قلبها را خیبرشکنی چون علی لازم است

بامداد بیست و سوم ماه رمضان

جنگ ، جنگ تا پیروزی !

2 دیدگاه

قریب سی سال قبل ، در چنین روزهایی به «مام  ِ میهن» تجاوز شد و ما هر سال در این روز این اتفاق را جشن می گیریم !!!

صد سال بعد

3 دیدگاه

… بارگاه و بقعه ی «امامزاده اسپایدرمن» زیارتگاه خیل مشتاقان و مومنان امریکایی است !

مهندس

بیان دیدگاه

نشد که امروز مهندس بشیم . ایشالله هفته بعد …

Older Entries